Počet záznamov: 1  

dane priame

 1. SYSh0001589
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180626132957.2
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a dane priame
  675
   
  $a 336.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000139 $x Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Vlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 358 $b Priama daň je historicky jednou z prvých peňažných (monetárnych) daní. Odčerpáva časť príjmov (dôchodkov) daňovníka rôznymi druhmi a formami daní a daňový zákon priamo ukladá príslušnému daňovníkovi povinnosť platiť daň. V každom štáte existuje viacero druhov priamej dane, čo súvisí s cieľmi daňovej politiky a so štátoprávnym usporiadaním štátu. Ako priama daň je v daňovom systéme obvykle najvýznamnejšia daň z príjmov a celý rad rôznych výnosových daní.
  980
   
  $x H