Počet záznamov: 1  

dane z hodnoty pridanej

 1. SYSh0001600
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180619103204.1
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a dane z hodnoty pridanej
  675
   
  $a 336.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000139 $x Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Vlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 64 $b DPH - daň z pridanej hodnoty je najnovším typom nepriamej dane, resp. dane z obratu. V súčasnosti je súčasťou daňových systémov takmer všetkých štátov EÚ. V klasifikácii daní OECD je zaradená medzi dane z tovarov a služieb a v rámci nich medzi všeobecné dane. Vyberá sa pri každom predaji tovaru na všetkých stupňoch predaja; z toho dôvodu sa niekedy označuje ako daň z predaja a nie ako daň zo spotreby.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1