Počet záznamov: 1  

kapitál ľudský

 1. SYSh0002681
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180702093220.4
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a kapitál ľudský
  675
   
  $a 331.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000094 $x Teória a organizácia práce. Vzťahy medzi podnikom a zamestnancami
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 171 $b Považuje sa za významný faktor ekonomického rastu. Pôvodný, užší prístup chápal ľudský kapitál ako súbor produktívnych schopností jednotlivca, získavaných akumuláciou všeobecných a špecifických vedomostí a skúseností. V súčasnosti sa za ľudský kapitál považujú znalosti, kvalifikácie a kompetencie, ktoré uľahčujú vytvorenie osobného, spoločenského a ekonomického blahobytu.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1