Počet záznamov: 1  

konkurencieschopnosť

 1. SYSh0002848
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20170615134638.8
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a konkurencieschopnosť
  675
   
  $a 339.137 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000182 $x Konkurencia
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 150 $b Schopnosť predávať čo najviac za čo najvýhodnejších podmienok a prekonávať výsledky konkurenčných firiem pôsobiacich na trhu v snahe získať dominantné postavenie na trhu. Najvýraznejšie sa prejavuje pri previse ponuky nad dopytom. V prípade ekonomickej konkurencieschopnosti štátov ide o mieru, do akej môžu štáty v rámci slobodných a spravodlivých podmienok na trhu produkovať tovary a služby, ktoré obstoja v konkurencii na medzinárodných trhoch.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1