Počet záznamov: 1  

podnik malý

 1. SYSh0004293
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20120224094740.9
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a podnik malý
  675
   
  $a 65.017 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000308 $x Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  675
   
  $a 334 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000131 $x Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 466 $b Ekonomicky samostatná jednotka s právnou subjektivitou, ktorá je priamym účastníkom daňových, finančných, úverových a iných právnych vzťahov s obmedzeným počtom zamestnancov. Na Slovensku je malým podnikateľom fyzická osoba, ktorá podniká a má trvalý pobyt na území SR, alebo právnická osoba, ktorá podniká a má sídlo v SR, ak zamestnáva maximálne 24 zamestnancov.
  980
   
  $x H