Počet záznamov: 1  

pravdepodobnosť

 1. SYSh0004662
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180626131122.1
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a pravdepodobnosť
  675
   
  $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Vlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 351 $b Možnosť vzniku istej budúcej udalosti, resp. dosiahnutia istého budúceho stavu. Kvantifikuje sa ako celkový počet priaznivých (resp. nepriaznivých) výsledkov procesu (resp. stavu) delený celkovým počtom možností (pokusov, možných stavov). Výsledok sa môže nachádzať medzi nulou (absolútna nemožnosť) a jednotkou (absolútna istota). Napr. zisťujeme, koľkokrát zo sto hodov hracou kockou padne šestka.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1