Počet záznamov: 1  

ruch cestovný

 1. SYSh0005574
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20170609092417.6
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a ruch cestovný
  450
   
  $a turizmus
  675
   
  $a 338.48 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000172 $x Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Žák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 143 $b Podľa definície WTO je cestovný ruch "činnosť ľudí spočívajúca v cestovaní a pobytu na miestach mimo miesta ich obvyklého pobytu po dobu kratšiu ako jeden ucelený rok za účelom využitia voľného času, obchodu a pre iné účely". Podľa rôznych hľadísk rozlišujeme napr. cestovný ruch: domáci, zahraničný a tranzitný; krátkodobý a dlhodobý; organizovaný a neorganizovaný; individuálny a skupinový.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1