Počet záznamov: 1  

solventnosť

 1. SYSh0005805
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20170607140738.0
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a solventnosť
  450
   
  $a platbyschopnosť
  675
   
  $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky
  675
   
  $a 658.15 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000334 $x Finančné hospodárstvo v podniku
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Vlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 407 $b Schopnosť uhrádzať záväzky v dobe ich splatnosti. O solventnosti subjektu možno uvažovať na základe vzťahu jeho trhovo oceneného majetku k trhovo oceneným záväzkom, ktorý sa označuje ako solventný pomer.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1