Počet záznamov: 1  

technológie informačné

 1. SYSh0006433
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20110916130204.4
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a technológie informačné
  675
   
  $a 007 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000010 $x Kybernetika. Systémová veda
  675
   
  $a 681.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000369 $x Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Rudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 121 $b Súbor technológií, ktorý sa používa na prípravu a spracovanie údajov, ale aj riadenie informácií a procesov na dosiahnutie účinnejších a efektívnejších výsledkov optimalizáciou manažmentu zdrojov a distribúcie informácií a know-how. Základnými komponentmi IT podniku sú: hardvér, základný softvér (operačné systémy, systémy na riadenie databázy atď.) a aplikačný softvér. ICT/IT je súhrnné označenie súboru prostriedkov a postupov na zber, prenos, spracúvanie, uchovávanie a prezentáciu informácií.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1