Počet záznamov: 1  

veda

 1. SYSh0006925
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180621142441.4
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a veda
  675
   
  $a 0 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000001 $x Všeobecnosti. Veda a vedomosti všeobecne
  675
   
  $a 001 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000002 $x Veda. Prognózy vedy. Metodológia. Terminológia
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 380 $b Pochádza z lat. scientia (poznanie, presnejšie poznanie získané štúdiom reálnych procesov - praxe); vedu možno definovať aj ako poznanie zahŕňajúce všeobecne uznávané pravdy o zákonitostiach, špeciálne získané a testované vedeckými metódami, aplikované pri skúmaní kvantifikovateľných javov. Veda tým vlastne predstavuje systém získavania poznatkov. Tento systém slúži na pozorovanie a experimentovanie s cieľom opísať a vysvetliť vybrané fenomény. Hlavné oblasti vedy predstavujú z hľadiska klasifikácie dve hlavné línie, a to prírodné vedy a sociálne vedy.
  980
   
  $x H