Počet záznamov: 1  

vedomosti

 1. SYSh0006942
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180613102557.4
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a vedomosti
  450
   
  $a znalosti
  675
   
  $a 0 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000001 $x Všeobecnosti. Veda a vedomosti všeobecne
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 383 $b Sústava predstáv, faktov, pojmov, teórií a poznatkových štruktúr, ktoré si jednotlivec zapamätal a osvojil. Sú výsledkom procesov vnímania, poznávania, vzdelávania, vlastného učenia sa, experimentovania i praktických a životných skúseností. Ako synonymá sa uvádzajú pojmy poznaky a znalosti, ktoré v širšom význame môžeme chápať ako informovanosť, ovládanie niečoho.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1