Počet záznamov: 1  

výživa

 1. SYSh0007244
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20180621144120.2
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a výživa
  675
   
  $a 338.439 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000168 $x Potravinové hospodárstvo. Ekonomika výživy
  675
   
  $a 613 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000255 $x Hygiena. Starostlivosť o zdravie
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 397 $b V užšom zmysle slova predstavuje súbor zložitých procesov, ktorými sa do organizmu dostávajú látky potrebné na úhradu nepretržitého ubúdania energie, na stavbu a ustavičnú obnovu tkanív, ako aj na zabezpečenie fyziologických funkcií organizmu. Širšie, komplexnejšie chápanie výživy predpokladá prepojenie fyziologických aspektov s mnohými hospodárskymi a spoločenskými aspektmi. Výživa je dôležitý biologický dej, zabezpečovanie potravy je úlohou spoločenskou. Ekonomické aspekty výživy obyvateľstva sú dané práve touto skutočnosťou.
  980
   
  $x H