Počet záznamov: 1  

zdanenie dvojité

 1. SYSh0007459
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20110812104818.2
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a zdanenie dvojité
  675
   
  $a 336.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000139 $x Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Rudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 49 $b Uloženie rovnakej alebo porovnateľnej dane tomu istému daňovému subjektu. Rozlišujeme právne a ekonomické dvojité zdanenie. Pri právnom dvojitom zdanení sa jeden a ten istý príjem zdaní u toho istého daňovníka viackrát tou istou alebo obdobnou daňou. Ekonomické dvojité zdanenie je také, pri ktorom dvaja alebo viacerí rozdielni daňovníci sú zdanení dvakrát alebo viackrát vo vzťahu k tomu istému príjmu alebo kapitálu. Dvojité zdanenie môže byť vnútroštátne alebo medzinárodné.
  980
   
  $x H