Počet záznamov: 1  

zodpovednosť spoločenská

 1. SYSh0007593
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20170322135120.7
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a zodpovednosť spoločenská
  675
   
  $a 34 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000210 $x Právo. Veda o štáte a práve
  675
   
  $a 331.107 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000112 $x Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  675
   
  $a 502/504 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000237 $x Ochrana prírody. Životné prostredie
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 960 $b Je prejavom toho, ako môžu podnikateľské subjekty ovplyvňovať svojimi aktivitami záujmy ostatných skupín vo svojom okolí. Spoločenská zodpovednosť znamená formu zmluvy, ktorú sa podnikateľské subjekty zaväzujú dodržiavať voči okoliu. Spoločensky zodpovedné podniky vytvárajú rôzne sociálne programy, vytyčujú si sociálne ciele, akceptujú potreby a požiadavky spoločenských záujmových skupín a uprednostňujú optimálny zisk pred ziskom maximálnym.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1