Počet záznamov: 1  

Teoretické prístupy k finančnej kríze

 1. SYS0108322
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133614.4
  100
   
  $a 20100107a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Teoretické prístupy k finančnej kríze $f Veronika Piovarčiová
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Globálna finančná a hospodárska kríza sa dotýka každej krajiny, jej dopady pociťujú všetky oblasti ekonomiky, každý ekonomický subjekt. Otázka prečo došlo k jej vzniku v takej šírke a intenzite je dnes na programe dňa. Teoretici ako aj praktickí ekonómovia sa rôznia v názoroch a v dôsledku toho navrhujú aj rôzne spôsoby riešenia. Na Slovensku sa finančná kríza prejavila nepriamo prostredníctvom hospodárskej krízy, vyvolanej nižším dopytom zahraničných subjektov po slovenských tovaroch a službách. Vzhľadom na silnú prepojenosť slovenského finančného sektora na domácu ekonomiku predstavuje hospodárska kríza hrozbu aj pre stabilitu finančného sektora.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0107051 $1 010 $a 978-80-225-2822-1 $1 200 1 $a Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne $b elektronický zdroj $e elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie $e Bratislava, 5.-6. november 2009 $f spracovali: Martin Novák, Marcel Novák $v s. [1-6] $1 210 $a Bratislava $c Katedra ekonomickej teórie NHF EU $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006162 $a svet
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006483 $a teória kríz
  675
   
  $a 330.33 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000070 $x Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0024200 $a Piovarčiová $b Veronika $f 1951- $p EUBFNHKET $9 100 $4 070 $T Katedra ekonomickej teórie FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100107 $g AACR2
Počet záznamov: 1