Počet záznamov: 1  

Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru

 1. SYS0108660
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121217.2
  100
   
  $a 20100114a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti na území štátov európskeho hospodáskeho priestoru $f Anna Harumová
  215
   
  $c Obr., sch.
  330
   
  $a Podniková kombinácia. Zlúčenie elebo splynutie spoločnosti. Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie, požiadavky, príklady. Kompetencie materskej spoločnosti a dcérskych spoločností v holdingu. Pri cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach sa použijú ustanovenia o zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností. V prípade cezhraničného splynutia, ktorého výsledkom je nástupnícka spoločnosť so sídlom na území SR sa použijú aj ustanovenia o vzniku danej právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0107790 $1 011 $a 1335-9568 $1 200 1 $a MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie $e časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie $v Roč. 16, č. 21-22 (2009), s. 323-341 $1 210 $a Bratislava $c Ing. Miroslav Mračko, EPOS $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002050 $a Európsky ekonomický priestor
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007521 $a zlučovanie podnikov
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0009345 $a kombinácie podnikové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002325 $a holding
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004761 $a právo obchodné
  675
   
  $a 65.016 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000307 $x Vývoj podniku v čase
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0029425 $a Harumová $b Anna $f 1955- $p EUBFPMKPF $9 100 $4 070 $T Katedra podnikových financií FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100114 $g AACR2