Počet záznamov: 1  

Komparácia podnikateľkého prostredia pre malé astredné podniky na Slovensku a v Palestínskej samospráve

 1. SYS0108965
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120904.6
  100
   
  $a 20100120d2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Komparácia podnikateľkého prostredia pre malé astredné podniky na Slovensku a v Palestínskej samospráve $f Elena Šúbertová, Raed Iriqat
  215
   
  $c Tab., vzorce.
  301
   
  $a VEGA 1/0330/08
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a príspevok bol spracovaný v rámci projektu Vedeckej a edukačnej komisie VEGA pri MŠ SR, 1/0330/08 na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  330
   
  $a Výskum a analýza významu malých a stredných podnikov v globálnej ekonomike a v národnom meradle. Komparácia spoločných čŕt a rozdielov v podnikateľskom prostredí medzi MSP v Slovenskej republike a v Palestínskej samospráve. Závery teoretického a praktického výskumu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0107886 $1 010 $a 978-80-225-2877-1 $1 200 1 $a Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I. $f Elena Šúbertová a kolektív $v S. 89 - 100 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2009 $1 215 $a 119 s. [8,09 AH]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005150 $a prostredie podnikateľské
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004293 $a podnik malý
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004280 $a podnikanie stredné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004088 $a Palestína
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001083 $a analýza komparatívna
  675
   
  $a 65.011.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000289 $x Politika podnikania. Podniková stratégia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020868 $a Šúbertová $b Elena $f 1954-2018 $p EUBFPMKPO $9 50 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0017109 $a Iriqat $b Raed $4 070 $p EUBFPMKPO $9 50 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100120 $g AACR2
Počet záznamov: 1