Počet záznamov: 1  

Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov

 1. SYS0109039
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120905.0
  100
   
  $a 20100121a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov $f Sylvia Bukovová
  215
   
  $c Tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0330/08
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a príspevok vznikol ako jeden z výstupov grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08
  330
   
  $a Neziskové organizácie ako prvok sociálnej a hospodárskej politiky štátu. Tretí sektor a jeho význam pre spoločnosť. Zdroje financovania neziskových organizácií. Podpora štátu pre organizácie tretieho sektora. Spolupráca medzi podnikateľským a neziskovým sektorom.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108047 $1 010 $a 978-80-225-2885-6 $1 200 1 $a Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. $f Elena Šúbertová a kolektív $v S. 19 - 26 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2009 $1 215 $a 106 s. [7,78 AH]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004035 $a organizácie neziskové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004033 $a organizácie nevládne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005657 $a sektor verejný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002109 $a financovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0026908 $a podpora štátna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001858 $a dotácie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002249 $a granty
  675
   
  $a 334 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000131 $x Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0020042 $a Bukovová $b Sylvia $f 1959- $p EUBFPMKPO $9 100 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100121 $g AACR2
Počet záznamov: 1