Počet záznamov: 1  

Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie

 1. SYS0109068
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20210211173940.2
  100
   
  $a 20100121a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie $f Miroslav Grznár, Ľuboslav Szabo, Nadežda Jankelová
  215
   
  $c Grafy, tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0568/08
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a Stať je parciálnym výsledkom riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0568/08 Uplatňovanie moderných trendov manažmentu a ich vplyv na úspešnosť podnikov
  330
   
  $a Analýza prínosov slovenského poľnohospodárstva po vstupe SR do EÚ. Prognózy ďalšieho vývoja.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108453 $1 011 $a 0013-3035 $1 200 1 $a Ekonomický časopis $e časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting $d Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting $v Roč. 57, č. 9 (2009), s. 903-917 $1 210 $a Bratislava $c Ekonomický ústav SAV $c Prognostický ústav SAV $d 2009
  541
  1-
  $a <The> Agraring sector of the Slovak Republic after the entry to the European union
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001925 $a efektívnosť ekonomická
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004451 $a politika poľnohospodárska
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001249 $a benchmarking
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003562 $a náklady
  675
   
  $a 338.43 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000167 $x Poľnohospodárstvo ako hospodárske odvetvie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0020403 $a Grznár $b Miroslav $f 1935- $p EUBFPMKPM $9 34 $4 070 $T Katedra manažmentu FPM
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0022030 $a Szabo $b Ľuboslav $f 1947- $p EUBFPMKPM $9 33 $4 070 $T Katedra manažmentu FPM
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066953 $a Jankelová $b Nadežda $f 1966- $p EUBFPMKPM $9 33 $4 070 $T Katedra manažmentu FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100121 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1