Počet záznamov: 1  

Aktuálne problémy oceňovania MSP v SR

 1. SYS0109080
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120905.2
  100
   
  $a 20100121a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Aktuálne problémy oceňovania MSP v SR $f Milan Kubica, Miroslav Tóth
  215
   
  $c Obr.
  301
   
  $a VEGA 1/0330/08
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a príspevok vznikol ako jeden z výstupov grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08 na EU v Bratislave
  330
   
  $a Problematika oceňovania MSP z pohľadu predaja alebo likvidácie. Stanovenie hodnoty podnikov a vznik vyhlášky 255/2000 Z.z. Metódy a aplikácie znaleckých postupov pre MSP. Medzinárodné ohodnocovacie štandardy (Internacional Valuation Standards), IVS.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108047 $1 010 $a 978-80-225-2885-6 $1 200 1 $a Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. $f Elena Šúbertová a kolektív $v S. 63 - 72 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2009 $1 215 $a 106 s. [7,78 AH]
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004293 $a podnik malý
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004308 $a podnik stredný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002850 $a konkurzy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007036 $a vyrovnanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003087 $a likvidita podniku
  675
   
  $a 658.16 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000335 $x Finančná reorganizácia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0058523 $a Kubica $b Milan $f 1958- $p EUBFPMKPO $9 60 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048914 $a Tóth $b Miroslav $f 1961- $p EUBFPMKPO $9 40 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100121 $g AACR2
Počet záznamov: 1