Počet záznamov: 1  

Monetárna chudoba na Slovensku

 1. SYS0109120
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133623.3
  100
   
  $a 20100122a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Monetárna chudoba na Slovensku $f He Nguyen Dinh, Viera Labudová
  215
   
  $c Tab., vzorce
  301
   
  $a VEGA 1/4586/07
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Posúdenie vplyvu faktorov, ktoré pôsobia na výskyt chudoby, resp. sú s výskytom chudoby spojené. Výskyt monetárnej chudoby na Slovensku. Analýza bola uskutočnená na základe údajov, ktoré sú výsledkom štatistického zisťovania EU SILC 2007 na Slovensku. Analýza vzťahov medzi rôznymi vlastnosťami samostatne hospodáriacich domácností a výskytom chudoby pomocou modelu logistickej regresie.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-245-1625-7 $1 200 1 $a Finanční potenciál domácností 2009 $e sborník příspěvků přednesených na pracovním semináři pořádaném v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/09/0515 "Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností", konaném 11. prosince 2009 v Jindřichově Hradci $1 210 $a Jindřichův Hradec $c Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu Jindřichův Hradec $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001471 $a chudoba
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0009817 $a meranie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001796 $a domácnosti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005291 $a regresia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003441 $a modely regresné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003415 $a modely logistické
  675
   
  $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0036336 $a Nguyen Dinh $b He $f 1984- $p EUBFHIKSA $9 50 $4 070 $T Katedra štatistiky FHI
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066988 $a Labudová $b Viera $f 1958- $p EUBFHIKSA $9 50 $4 070 $T Katedra štatistiky FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100122 $g AACR2
Počet záznamov: 1