Počet záznamov: 1  

K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí

 1. SYS0109193
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20151103073755.6
  100
   
  $a 20100125a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí $f Miroslava Szarková, Lenka Klimentová
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Chronologický prehľad chápania podstaty, úloh a funkcií personálneho marketingu v teórii všeobecne a vo vzťahu k personálnemu manažmentu zvlášť. Analýza významu personálneho marketingu v jednotlivých etapách vývoja hospodárstva a náčrt jeho funkcie v období finančných a hospodárskych kríz.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108923 $1 011 $a 1214-4967 $1 200 1 $a Auspicia $e recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky) $d Auspicia : a peer-reviewed journal for questions of the social sciences $v Roč. 6, č. 1 (2009), s. 61-67 $1 210 $a České Budějovice $c Vysoká škola evropských a regionálních studií $d 2009
  541
  1-
  $a Questions of delimitations in personal marketing and its functions in global competitive environment
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007080 $a výhody konkurenčné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002681 $a kapitál ľudský
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005699 $a sily pracovné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003211 $a marketing
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005148 $a prostredie ekonomické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006628 $a trh práce
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003196 $a manažment personálny
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048884 $a Szarková $b Miroslava $f 1951- $p EUBFPMKPM $4 070 $T Katedra manažmentu FPM
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0031658 $a Klimentová $b Lenka $4 070 $p Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100125 $g AACR2
  856
  4-
  $u ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf