Počet záznamov: 1  

Stanovenie hodnoty domény a jej využívanie v MSP ako nezapísaného označenia

 1. SYS0109468
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133628.6
  100
   
  $a 20100128a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Stanovenie hodnoty domény a jej využívanie v MSP ako nezapísaného označenia $f Peter Kardoš
  215
   
  $c Sch., tab, vzorce
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Okrem ohodnotenia ochrannej známky sa pri ohodnotení nehmotného majetku podniku čoraz častejšie dostávajú do popredia aj iné druhy označení. Jedným z nich je aj doména, resp. doménové meno ako nezapísané označenie, ktoré je ale pre úspešnosť podniku veľmi dôležité. Príspevok sa zaoberá jednak samotnou charakteristikou doménového mena, jeho porovnaním s využívaním ochrannej známky a zároveň navrhuje možné metódy ohodnotenia tohto typu majetku. Zo samotného ohodnotenia následne vyplývajú konkrétne faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv na hodnotu domény ako nezapísaného označenia.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108619 $1 010 $a 978-80-225-2883-2 $1 200 1 $a Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie $b elektronický zdroj $e zborník vedeckých statí $v S. 38-50 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003157 $a majetok nehmotný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002304 $a hodnota
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004133 $a patenty
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007570 $a známky ochranné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002758 $a know-how
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002526 $a internet
  675
   
  $a 347.77 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000216 $x Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0000467 $a Kardoš $b Peter $f 1978- $p EUBFPMKPO $r 0,65 $9 100 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100128 $g AACR2