Počet záznamov: 1  

Analýza nerovného postavení rodin s dětmi a možnosti zmírněrní této nerovnosti

 1. SYS0109653
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160406092007.0
  100
   
  $a 20100201a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a cze
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Analýza nerovného postavení rodin s dětmi a možnosti zmírněrní této nerovnosti $f Otakar Hampl, František Bartoš
  215
   
  $c Grafy, tab.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Výška pôrodnosti ako významný makroekonomický ukazovateľ nefinančného charakteru a zároveň významný ukazovateľ životnej úrovne obyvateľstva. Kľúčový problém - odstránenie trhových deformácií, ktoré sú zdrojom sociálnej nespravodlivosti. Otázka rovnoprávnosti ľudského kapitálu v spoločnosti. Možné riešenie - zníženie základu pre výpočet dane a odvodov na sociálne poistenie o náklady na reprodukciu ľudského kapitálu. Výdavky na deti v domácnostiach. Najnižší počet detí v stredných a vyšších príjmových skupinách. Benchmarkingové porovnanie úspešnosti rodinnej politiky na príklade Francúzska. Miera prerozdelenia a skrytého "znárodňovania" výnosov z investícií do ľudského kapitálu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108704 $1 011 $a 0011-8265 $1 200 1 $a Demografie $e revue pro výzkum populačního vývoje $v Roč. 51, č. 2 (2009), s. 115-126 $1 210 $a Praha $c Český statistický úřad $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001643 $a demografia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004624 $a pôrodnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005461 $a rodina
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001668 $a deti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002681 $a kapitál ľudský
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005846 $a spoločnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007069 $a výdavky
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004458 $a politika rodinná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005918 $a spravodlivosť sociálna
  675
   
  $a 314 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000040 $x Demografia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0065880 $a Hampl $b Otakar $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0043513 $a Bartoš $b František $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100201 $g AACR2
  856
  4-
  $u ftp://193.87.31.84/0108704/180309q2.pdf