Počet záznamov: 1  

Rezervy ako špecifický druh záväzkov účtovnej jednotky

 1. SYS0109759
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121003.7
  100
   
  $a 20100202d2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Rezervy ako špecifický druh záväzkov účtovnej jednotky $f Veronika Dubielová
  215
   
  $c Sch., tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Rezervy predstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Svojou podstatou sú menej isté než väčšina ostatných súvahových položiek. Na ich ocenenie sa spravidla využívajú odhady. Autorka približuje kritériá, na základe ktorých je rezerva uznaná za záväzok, t.j. vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe a odlišuje rezervy od bežných a podmienených záväzkov.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-80-245-1597-7 $1 200 1 $a Sborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze $v S. 30-36 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006159 $a súvaha
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007082 $a výkazy finančné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007443 $a záväzky podniku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005389 $a rezervy finančné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005392 $a rezervy podnikové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002611 $a jednotka účtovná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003901 $a ochrana prostredia životného
  675
   
  $a 658.15 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000334 $x Finančné hospodárstvo v podniku
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0028232 $a Dubielová $b Veronika $f 1986- $p EUBFHIKUA $9 100 $4 070 $T Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100202 $g AACR2