Počet záznamov: 1  

Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch - výsledky prieskumu

 1. SYS0110095
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133630.9
  100
   
  $a 20100208a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch - výsledky prieskumu $f Benita Juriková
  215
   
  $c Grafy, obr., tab.
  304
   
  $a Názov z titulnej obrazovky
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Tendencie malých a stredných podnikov zlepšovať a skvalitňovať zabezpečenie ich informačných systémov. Situácia však ešte stále nie je optimálna, čo je v mnohých prípadoch dôsledkom nedostatočného množstva finančných prostriedkov. Tomuto neželanému stavu výrazne napomáha aj momentálna celosvetová ekonomická kríza. Význam informačného systému pre každodenný život podniku. Jeho úlohou je poskytovať všetky potrebné informácie pre manažérov a to v celej komplexnosti a šírke, nevynímajúc informácie o návratnosti vynaložených finančných prostriedkov. Tlak konkurenčného prostredia, členstvo Slovenska v európskom priestore, a s tým súvisiace stále sa zvyšujúce nároky prinútia podniky prehodnotiť uplatňovanie bezpečnostnej politiky a zaručia dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnosti informačných systémov. Je to otázka prestíže štátu ako celku.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0108756 $1 010 $a 978-80-225-2915-0 $1 200 1 $a Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky $b elektronický zdroj $e recenzovaný zborník vedeckých statí $e interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004293 $a podnik malý
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004308 $a podnik stredný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006193 $a systémy informačné podnikové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001259 $a bezpečnosť informačná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003188 $a manažment
  675
   
  $a 659.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000352 $x Informačná činnosť. Informácie. Poradenská služba. Konzultácie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048721 $a Juriková $b Benita $f 1973- $p EUBFPMKIM $9 100 $4 070 $T Katedra informačného manažmentu FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100208 $g AACR2
Počet záznamov: 1