Počet záznamov: 1  

Národný jadrový fond

 1. SYS0110337
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133632.7
  100
   
  $a 20100212a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Národný jadrový fond $f Eva Gajarská
  215
   
  $c Grafy, tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Sumarizovanie základných faktov a príčin existencie Národného jadrového fondu vrátane jeho postavenia v rámci verejných financií Slovenskej republiky. Príspevok obsahuje vývoj tohto štátneho fondu od jeho vzniku v roku 1995 až po súčasnosť. Národný jadrový fond je štátny účelový fond, ktorého predmetom činnosti je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Vznikom Národného jadrového fondu sa legalizoval proces ukončenia životného cyklu jadrových zariadení. Príslušnou legislatívnou úpravou bola táto činnosť uznaná za súčasť verejných financií. Rovnako sa v tejto oblasti významnou mierou zvýšila transparentnosť použitia verejných financií SR.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0110228 $1 010 $a 978-80-225-2868-9 $1 200 1 $a Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov $d Finance and risk : approaches of young economists : proceedings of the 11th international scientific conference $b elektronický zdroj $e elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie $e Bratislava, 30. november 2009 $z eng $v S. 26-35 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  541
  1-
  $a National nuclear energy fund
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002001 $a energia atómová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002945 $a fondy štátne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002102 $a financie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002108 $a financie verejné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003940 $a odpad
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003080 $a likvidácia odpadu
  675
   
  $a 621.039 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000263 $x Jadrová technika. Jadrová a atómová energia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0033639 $a Gajarská $b Eva $f 1961- $p EUBFNHKFI $9 100 $4 070 $T Katedra financií FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100212 $g AACR2
Počet záznamov: 1