Počet záznamov: 1  

Niektoré poznámky k meraniu finančnej výkonnosti podniku metódou EVA

 1. SYS0110346
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133633.2
  100
   
  $a 20100212a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Niektoré poznámky k meraniu finančnej výkonnosti podniku metódou EVA $f Kristína Jančovičová Bognárová
  215
   
  $c Obr., tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a K hodnotovo orientovaným prístupom patrí aj metóda tzv. ekonomickej pridanej hodnoty (Economic Value Added - EVA) ako jedno z možných vyjadrení myšlienky ekonomického zisku. Metóda EVA sa využíva v troch oblastiach, ktoré úzko súvisia, a to ako ukazovateľ finančnej výkonnosti podniku, ako nástroj ocenenia podniku a v neposlednom rade ako základ pre stanovenie tzv. kompenzačného (odmeňovacieho) plánu riadiacich pracovníkov podniku.V tomto príspevku sa autorka snaží priblížiť niektoré aspekty ukazovateľa EVA ako nástroja merania finančnej výkonnosti podniku.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0110228 $1 010 $a 978-80-225-2868-9 $1 200 1 $a Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov $d Finance and risk : approaches of young economists : proceedings of the 11th international scientific conference $b elektronický zdroj $e elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie $e Bratislava, 30. november 2009 $z eng $v S. 42-50 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  541
  1-
  $a Some comments to measurement of financial efficiency of enterprise on the basis of EVA method
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007502 $a zisk ekonomický
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004270 $a podnik
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007087 $a výkonnosť
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002105 $a financie podnikové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0005050 $a ukazovateľ EVA
  675
   
  $a 658.15 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000334 $x Finančné hospodárstvo v podniku
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0031877 $a Jančovičová Bognárová $b Kristína $f 1979- $p EUBFNHKFI $9 100 $4 070 $T Katedra financií FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100212 $g AACR2
Počet záznamov: 1