Počet záznamov: 1  

Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného

 1. SYS0110362
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120829.2
  100
   
  $a 20100212a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného $f Martina Maďarová, Dana Kotorová
  215
   
  $c Grafy, tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Kvantifikácia energetických a ekonomických parametrov produkčného procesu poľných plodín pri rozdielnom priebehu počasia a porovnanie energetickej a ekonomickej bilancie pestovania jačmeňa siateho na Východoslovenskej nížine pri rozdielnej agrotechnike.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0109642 $1 011 $a 1335-9746 $1 200 1 $a Podniková revue $e vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach $d Business review : scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice $v Roč. 8, č. 17 (2009), s. 98-112 $1 210 $a Košice $c Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach $d 2009
  541
  1-
  $a <The> Effect of various weather conditions on energy and economy aspects of spring barley growing
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0027102 $a náročnosť energetická
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004232 $a plodiny poľnohospodárske
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001925 $a efektívnosť ekonomická
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001029 $a agrotechnika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004243 $a počasie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002589 $a jačmeň sladovnícky
  675
   
  $a 631 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000280 $x Poľnohospodárstvo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0074797 $a Maďarová $b Martina $p EUBPHFKMA $4 070 $9 50 $T Katedra manažmentu PHF
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0033647 $a Kotorová $b Dana $f 1955- $p EUBPHFKMR $9 50 $4 070 $T Katedra marketingu a obchodu PHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100212 $g AACR2