Počet záznamov: 1  

Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007

 1. SYS0110444
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120906.5
  100
   
  $a 20100216d2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007 $f Ľubica Sipková
  215
   
  $c Grafy, obr., tab. $e Príl.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Regionálne porovnanie miezd mužov a žien na Slovensku v súvislosti so situáciou v oblasti zdravia, vzdelania a pracovných podmienok. Situácia na Slovensku je charakterizovaná na základe metód štatistickej indukcie a grafickej prezentácie výsledkov viacrozmerných štatistických deskriptívnych metód aplikovaných na údajoch EÚ-SILC. Príspevok nadväzuje na predchádzajúci (ID 110 440).
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0110075 $1 010 $a 978-80-225-2848-1 $1 200 1 $a Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku $e monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej $v S. 45-86 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a 137 s.
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003508 $a muži
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007637 $a ženy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003513 $a mzdy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001716 $a disparita
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006335 $a štruktúra obyvateľstva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006344 $a štruktúra sociálna
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001645 $a demografia sociálna
  675
   
  $a 331.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000115 $x Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048752 $a Sipková $b Ľubica $f 1962- $p EUBFHIKSA $9 100 $4 070 $T Katedra štatistiky FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100216 $g AACR2
Počet záznamov: 1