Počet záznamov: 1  

Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom porovnávania veľkostí príjmových skupín

 1. SYS0110448
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120906.6
  100
   
  $a 20100216d2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom porovnávania veľkostí príjmových skupín $f Eva Kotlebová
  215
   
  $c Grafy, tab., vzorce
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Autorka sa pokúša zmapovať rozdiely v odmeňovaní tak, aby sa vyhla porovnávaniu priemerov homogénnejších skupín mužov a žien. Zaviedla určité príjmové pásma a porovnávala podiely mužov a žien , ktoré sú v nich zastúpené. Na analýzu ňou vytvoreného ukazovateľa použila údaje z výberového zisťovania EU SILC, ktoré poskytuje Štatistický úrad SR Katedre štatistiky FHI EU na riešenie vedeckých a výskumných úloh.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0110075 $1 010 $a 978-80-225-2848-1 $1 200 1 $a Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku $e monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej $v S. 87-114 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a 137 s.
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003508 $a muži
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007637 $a ženy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004984 $a príjmy pracovné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004537 $a porovnanie štatistické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 331.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000115 $x Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0054731 $a Kotlebová $b Eva $f 1958- $p EUBFHIKSA $9 100 $4 070 $T Katedra štatistiky FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100216 $g AACR2