Počet záznamov: 1  

K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ

 1. SYS0110689
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133638.0
  100
   
  $a 20100222a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ $f Fedor Svatý
  320
   
  $a Res. slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Situácia vo vedeckovýskumnej oblasti SR usmernenej odporúčaniami siedmeho rámcového programu EÚ, zvlášť s prihliadnutím na enviromentálne podmienky a vplyvy. Autor upozorňuje na prierezový charakter enviromentálnej politiky EÚ nielen v regionálnom, ale hlavne odvetvovom zmysle.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0110469 $1 010 $a 978-80-225-2899-3 $1 200 1 $a Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia $b elektronický zdroj $e zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. $e Bratislava, november 2009 $f zostavila: Linda Lichnerová $v S. [1-5] $1 210 $a Bratislava $c Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006925 $a veda
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007251 $a vzdelávanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004538 $a porovnanie štatistické medzinárodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002047 $a Európa
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002120 $a financovanie vedy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002123 $a financovanie výskumu a vývoja
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004430 $a politika environmentálna
  675
   
  $a 339.92 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000205 $x Medzinárodná hospodárska spolupráca
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048831 $a Svatý $b Fedor $f 1929- $p EUBFPMKML $9 100 $4 070 $T Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100222 $g AACR2