Počet záznamov: 1  

The impact of fixed assets on polish agricultural production

 1. SYS0110981
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20151211102626.6
  100
   
  $a 20100302a2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a eng $d eng $d slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a <The> impact of fixed assets on polish agricultural production $f Jan Zwolak
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Na preukázanie závislosti hrubej, finálnej a predanej produkcie od hrubej hodnoty celkového dlhodobého hmotného majetku a vzťahov tejto hodnoty k produktivite týchto troch výrobných kategórií bola použitá mocninová funkcia. Ďalej boli podrobne spracované charakteristiky premenných. Systém nezávislých premenných použitých v práci umožnil odhad aj extenzívneho aj intenzívneho využitia dlhodobého hmotného majetku v poľskom poľnohospodárstve v období 2002-2005.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0110878 $1 011 $a 1335-2571 $1 200 1 $a Acta oeconomica et informatica $d <The> Scientifical journal for economics and informatics in Agriculture $e vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve $z eng $v Roč. 11, č. 2 (2008), s. 45-49 $1 210 $a Nitra $c Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre $d 2008
  541
  1-
  $a Vplyv dlhodobého hmotného majetku na poľskú poľnohospodársku produkciu
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005041 $a produkcia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005043 $a produktivita
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0006939 $a majetok dlhodobý
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003153 $a majetok hmotný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004490 $a Poľsko
  675
   
  $a 631 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000280 $x Poľnohospodárstvo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0019714 $a Zwolak $b Jan $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100302 $g AACR2
  856
  4-
  $u ftp://193.87.31.84/0110878/aoi02-08.pdf
Počet záznamov: 1