Počet záznamov: 1  

Metodologické aspekty stanovenia hodnoty majetku podniku v konkurze

 1. SYS0111307
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100322123522.0
  100
   
  $a 20100310a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Metodologické aspekty stanovenia hodnoty majetku podniku v konkurze $f Jaroslava Hečková, Alexandra Chapčáková
  215
   
  $c Grafy, tab.
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Právne usporiadanie majetkových pomerov podniku v úpadku ako aj riešenie hroziaceho úpadku v podmienkach slovenského právneho poriadku upravuje zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v plnom znení, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0110839 $1 011 $a 1212-415X $1 200 1 $a Acta academica karviniensia $e vědecký recenzovaný časopis $v Č. 2 (2009), s. 107-118 $1 210 $a Karviná $c Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002850 $a konkurzy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005357 $a reštrukturalizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002306 $a hodnota podniku
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006825 $a úpravy právne
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 658.15 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000334 $x Finančné hospodárstvo v podniku
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0007161 $a Hečková $b Jaroslava $4 070 $p Prešovská univerzita v Prešove
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0001050 $a Chapčáková $b Alexandra $4 070 $p Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100310 $g AACR2
Počet záznamov: 1