Počet záznamov: 1  

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov

 1. SYS0111419
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100315093357.7
  100
   
  $a 20100315a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov
  330
   
  $a Zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení ďalších zákonov ... a zákona č. 563/2009 Z.z. Za zákonom nasledujú Dôvodové správy k tomuto zákonu.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0111137 $1 011 $a 1335-9568 $1 200 1 $a MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie $e časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie $v Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 223-319 $1 210 $a Bratislava $c Ing. Miroslav Mračko, EPOS $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002816 $a konanie daňové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005926 $a správa daňová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007394 $a zákony
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003752 $a novelizácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005935 $a správy dôvodové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $a 1992-2009
  675
   
  $a 336.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000139 $x Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100315 $g AACR2
Počet záznamov: 1