Počet záznamov: 1  

Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009

 1. SYS0111481
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121220.8
  100
   
  $a 20100316a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009 $f Marcela Rabatinová
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. umožňuje daňovníkovi (fyzickej osobe) znížiť si základ dane pred výpočtom dane o nezdaniteľné časti základu dane. Od 1. marca 2009 došlo dočasne k zmenám vo výpočte nezdaniteľných častí základu dane, pričom sa podľa prechodného ustanovenia nový spôsob výpočtu nezdaniteľných častí bude aplikovať za zdaňovacie obdobie rokov 2009 a 2010. Mesačne si daňovník môže uplatniť iba nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ilustračný príklad.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0111263 $1 011 $a 1335-7034 $1 200 1 $a Dane a účtovníctvo v praxi $e mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva $v Roč. 15, č. 3 (2010), s. 8-15 $1 210 $a Bratislava $c IURA EDITION $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007384 $a základ dane
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001606 $a dane z príjmov
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001608 $a daňovníci
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006811 $a úľavy daňové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva
  675
   
  $v 1. stred. $z slo
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066924 $a Rabatinová $b Marcela $f 1977- $p EUBFNHKFI $9 100 $4 070 $T Katedra financií FNH
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100316 $g AACR2
  856
  4-
  $u http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/3-2010-1/Uplatnenie-nezdanitelnych-casti-zakladu-dane-za-rok-2009/