Počet záznamov: 1  

II. etapa: Uspokojovanie potrieb obyvateľstva súvisiacich s bývaním a žiadúce smery ďalšieho rozvoja

 1. SYS0111541
  LBL
   
  $$$$$nam$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100324144948.1
  100
   
  $a 20100316d1992 m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a II. etapa: Uspokojovanie potrieb obyvateľstva súvisiacich s bývaním a žiadúce smery ďalšieho rozvoja $e 4. časť: Vybrané problémy štátnej a neštátnej bytovej politiky v etape ekonomizácie bývania $e II. výstup: Identifikácia vybraných pojmov pre noetické východisko problémov bývania a bytovej politiky - expertíza $e hlavná úloha SPEV 904 113 303: Sociálno-ekonomické aspekty starostlivosti o životné prostredie. Čiastková úloha 904 113 303 03: Sociálne aspekty bývania, bytovej politiky a komplexnej bytovej výstavby $f zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy Mária Antalová
  210
   
  $a Bratislava $c Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce $d 1992
  215
   
  $a 41 s.
  675
   
  $a 332.8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000130 $x Bytové hospodárstvo. Bytová výstavba
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0053930 $a Antalová $b Mária $f 1952- $p EUBFNHKSR $4 070 $T Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100316 $g AACR2