Počet záznamov: 1  

Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel

 1. SYS0111554
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20151103073243.1
  100
   
  $a 20100317a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a cze $d cze $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel $f Michael Bartoš, Drahomíra Kušová, Jan Těšitel
  215
   
  $c Obr., tab.
  320
   
  $a Res. angl., čes. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Amenitná migrácia ako špecifický typ ľudskej migrácie, ktorá nie je motivovaná ekonomickou výhodnosťou cieľového územia, ale snahou žiť v hodnotnejšom socio-kultúrnom prostredí. Smerovanie amenitnej migrácie z mestského prostredia na vidiek. Výskum amenitnej migrácie na troch modelových územiach Českej republiky. Výsledky výskumu poskytli odpovede na otázky - aký je vek migrantov, vzdelanie, typ životného štýlu, spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti, dôvody presťahovania sa.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0111053 $1 011 $a 1214-4967 $1 200 1 $a Auspicia $e recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky) $d Auspicia : a peer-reviewed journal for questions of the social sciences $v Roč. 6, č. 2 (2009), s. 103-108 $1 210 $a České Budějovice $c Vysoká škola evropských a regionálních studií $d 2009
  541
  1-
  $a Amenity migration - specific form of human migration
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003353 $a migrácia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003867 $a obyvateľstvo
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002954 $a kraje
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003282 $a mestá
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006965 $a vidiek
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006376 $a štýl životný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006949 $a vek
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004943 $a prieskum informačný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko
  675
   
  $a 314 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000040 $x Demografia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0010394 $a Bartoš $b Michael $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0010395 $a Kušová $b Drahomíra $4 070
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0033095 $a Těšitel $b Jan $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100317 $g AACR2
  856
  4-
  $u ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf
Počet záznamov: 1