Počet záznamov: 1  

Finančné rozhodovanie v podmienkach obmedzenej racionality: eskalácia angažovanosti v stratových projektoch

 1. SYS0111756
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120810.2
  100
   
  $a 20100323a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Finančné rozhodovanie v podmienkach obmedzenej racionality: eskalácia angažovanosti v stratových projektoch $f Peter Markovič, Michal Šinský, Peter Šinský
  215
   
  $c Tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0276/08
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a Príspevok je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0276/08 Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii
  330
   
  $a Percepcia utopených nákladov a eskalácia angažovanosti v stratových projektoch. Teoretické vymedzenie eskalácie angažovanosti v stratových projektoch. Ekonomický experiment.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0111695 $1 011 $a 0013-3035 $1 200 1 $a Ekonomický časopis $e časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting $d Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting $v Roč. 58, č. 1 (2010), s. 3-16 $1 210 $a Bratislava $c Ekonomický ústav SAV $c Prognostický ústav SAV $d 2010
  541
  1-
  $a Financial decision-making with implementation of bounded rationality assumption:escalation of commitment in losing projects
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005504 $a rozhodovanie finančné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005419 $a riadenie podnikové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005129 $a projekty investičné
  675
   
  $a 658 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000330 $x Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0049012 $a Markovič $b Peter $f 1974- $p EUBFPMKPF $9 34 $4 070 $T Katedra podnikových financií FPM
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*0018490 $a Šinský $b Michal $f 1983- $p EUBFPMKPF $9 33 $4 070 $T Katedra podnikových financií FPM
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0021044 $a Šinský $b Peter $f 1954- $p EUBFPMKPM $9 33 $4 070 $T Katedra manažmentu FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100323 $g AACR2
  T85
   
  $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1