Počet záznamov: 1  

Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v účtovníctve ROPO a obcí

 1. SYS0111871
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121221.5
  100
   
  $a 20100324a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v účtovníctve ROPO a obcí $f Marianna Kršeková
  330
   
  $a Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, predstavujú problematiku v účtovníctve verejného sektora, ktorá je riešená v štandarde IPSAS14 - Udalosti po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (IPSAS14-events after reporting date). Ciele štandardu IPSAS 14.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0111805 $1 011 $a 1337-0197 $1 200 1 $a Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi $e mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce $v Č. 3 (2010), s. 5-9 $1 210 $a Bratislava $c IURA EDITION $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005657 $a sektor verejný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0001590 $a štandardy účtovné medzinárodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007447 $a závierka účtovná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  675
   
  $a 657.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000324 $x Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0033129 $a Kršeková $b Marianna $f 1981- $p EUBFHIKUA $9 100 $4 070 $T Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100324 $g AACR2
Počet záznamov: 1