Počet záznamov: 1  

Východiskový model SECI v manažmente znalostí

 1. SYS0112515
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133650.9
  100
   
  $a 20100413a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Východiskový model SECI v manažmente znalostí $f Eva Hvizdová
  215
   
  $c Obr.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Model SECI – základ pre podnikové riadenie znalostí. Tento model predstavuje rigorózny prístup, ako môžu byť v organizácií znalosti vytvárané, prenášané a znovu vytvárané. Model poukazuje na vzájomné prepojenie explicitných a implicitných znalostí a ich interakciu, ktorú označujeme ako znalostná konverzia. Štyri typy znalostnej konverzie: socializácia, externalizácia, internalizácia, kombinácia. Model SECI môže firmám pomôcť pri zavádzaní jednotlivých nástrojov manažmentu znalostí, ktoré sú zamerané na transformáciu jednotlivých typov znalostí.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0111241 $1 010 $a 978-80-225-2856-6 $1 200 1 $a Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov $b elektronický zdroj $e zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy $e Bratislava, 4. november 2009 $f zostavovateľské a grafické práce Peter Červenka, Simona Škorvagová, Peter Verček $v S. 130-132 $1 210 $a Bratislava $c [Obchodná fakulta EU] $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004270 $a podnik
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006942 $a vedomosti
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005435 $a riadenie znalostí
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003397 $a modely
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0017622 $a Hvizdová $b Eva $c ml. $f 1984- $p EUBOBFKMA $9 100 $4 070 $T Katedra marketingu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100413 $g AACR2
Počet záznamov: 1