Počet záznamov: 1  

Štatistické indikátory politiky EÚ ako báza znalostí - ich štruktúra a význam

 1. SYS0112517
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133651.1
  100
   
  $a 20100413a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Štatistické indikátory politiky EÚ ako báza znalostí - ich štruktúra a význam $f Michal Kraus
  215
   
  $c Obr.
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Európsky štatistický systém (European statistical system – ESS) s cieľom poskytovať komparatívne štatistiky na európskej úrovni. ESS poníma Eurostat ako štatistické kancelárie, ministerstvá, agentúry a centrálne banky, ktoré zhromaždujú oficiálne štatistiky členských štátov EU, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska. Členské štáty zhromažďujú a vytvárajú štatistiky ako pre národné zámery, tak aj pre účely Európskej Únie. ESS funguje ako systém, v ktorom je úlohou Eurostatu udávať smer harmonizácii štatistík v úzkej spolupráci s národnými štatistickými orgánmi. Štyri skupiny štatistických indikátorov politiky EÚ - štrukturálne indikátory, euro indikátory, indikátory trvaloudržateľného rozvoja, indikátory zamestnanosti a sociálnej politiky.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0111241 $1 010 $a 978-80-225-2856-6 $1 200 1 $a Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov $b elektronický zdroj $e zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy $e Bratislava, 4. november 2009 $f zostavovateľské a grafické práce Peter Červenka, Simona Škorvagová, Peter Verček $v S. 190-194 $1 210 $a Bratislava $c [Obchodná fakulta EU] $d 2009 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006284 $a štatistika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002473 $a informácie štatistické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006719 $a ukazovatele štatistické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006296 $a štatistika medzinárodná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004538 $a porovnanie štatistické medzinárodné
  675
   
  $a 311 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000032 $x Štatistika ako veda. Štatistická teória
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0025667 $a Kraus $b Michal $4 070 $p EUBOBFKMA $9 100 $T Katedra marketingu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100413 $g AACR2