Počet záznamov: 1  

Novinky z EU

 1. SYS0112526
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100414094700.6
  100
   
  $a 20100414a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a cze
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Novinky z EU $f Ondřej Karel
  215
   
  $c Obr.
  330
   
  $a Dňa 1.decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, ktorá významne posilňuje právomoc základných orgánov EÚ. Nové zloženie Európskej komisie pre obdobie 2010-2014. Plán dlhodobej stratégie nazvaný Európa 2020. Dňa 17.novembra 2009 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, právo zmluvných záväzkových vzťahov (Rím I). Rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) o nesplnení povinnosti ČR transformovať smernicu č. 2003/41/ES (IORP) do národného práva. V priebehu španielského predseníctva v Rade EÚ pokračujú návrhy Smernice o zásadách antidiskriminačnej legislatívy.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0112060 $1 011 $a 0032-2393 $1 200 1 $a Pojistný obzor $e časopis českého pojišťovnictví $v Roč. 87, č. 1 (2010), s. 33 $1 210 $a Praha $c Česká asociace pojišťoven $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011428 $a Európsky parlament
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005215 $a Rada Európy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011415 $a Európska komisia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0011464 $a Rada Európskej únie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002049 $a Európske spoločenstvá
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007542 $a zmluvy medzinárodné
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005862 $a spolupráca medzinárodná
  675
   
  $a 339.92 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000205 $x Medzinárodná hospodárska spolupráca
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0019577 $a Karel $b Ondřej $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100414 $g AACR2
Počet záznamov: 1