Počet záznamov: 1  

Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, antidiskriminácia

 1. SYS0113039
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100428094934.9
  100
   
  $a 20100428a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, antidiskriminácia $f Katarína Slaninková
  330
   
  $a Rodová rovnosť - rovnoprávnosť mužov a žien. Princíp rovnakého zaobchádzania, dodržiavanie zásad. Rovnosť príležitosti žien a mužov ako súčasť koncepcie rovnosti. Rodové rozdiely v pracovnom a verejnom živote. Situácia žien a mužov v EÚ.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0112950 $1 011 $a 1337-060X $1 200 1 $a Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále $v Č. 5 (2010), s. 66-69 $1 210 $a Žilina $c Poradca $d 2010
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0010616 $a vzťahy genderové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0033792 $a nerovnosť rodová
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003508 $a muži
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007637 $a ženy
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001709 $a diskriminácia
  675
   
  $a 316.3 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000042 $x Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0018357 $a Slaninková $b Katarína $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100428 $g AACR2
Počet záznamov: 1