Počet záznamov: 1  

[Ekonometrické modelovanie s aplikáciami]

 1. SYS0113098
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323121259.5
  100
   
  $a 20100429a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a [Ekonometrické modelovanie s aplikáciami] $f Karol Szomolányi
  330
   
  $a Recenzia na knihu, ktorá ako celok ponúka systematicky a zrozumiteľne podaný prehľad základných metód ekonometrie využívaných pre rôzne typy modelov a aplikovaných na rozsiahlom množstve úloh s reálnymi údajmi a tým predstavuje vyvážený vzťah medzi teoretickým výkladom a aplikáciami.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0112576 $1 011 $a 1336-3514 $1 200 1 $a Ekonomika a informatika $e vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI $v Roč. 7, č. 2 (2009), s. 166-167 $1 210 $a Bratislava $c Fakulta hospodárskej informatiky $c Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku $d 2009
  470
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0087755 $1 010 $a 978-80-225-2614-2 $1 200 1 $a Ekonometrické modelovanie s aplikáciami $f Adriana Lukáčiková, Martin Lukáčik $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2008 $1 215 $a 343 s. $1 700 1 $3 eu_un_auth*0003774 $a Lukáčiková $b Adriana $4 070 $1 701 1 $3 eu_un_auth*p0050171 $a Lukáčik $b Martin $4 070 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048688 $a Ivaničová $b Zlatica $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0021451 $a Hatrák $b Michal $4 675 $1 712 02 $3 eu_un_auth*k0001142 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Fakulta hospodárskej informatiky $c (Bratislava, Slovensko) $4 070
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001948 $a ekonometria
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005249 $a recenzie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007192 $a výskum operačný
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006548 $a testovanie hypotéz
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady
  675
   
  $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0055655 $a Szomolányi $b Karol $f 1976- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100429 $g AACR2