Počet záznamov: 1  

Požiadavky na analýzu nákladov na kvalitu z pohľadu súboru noriem STN EN ISO 9000

 1. SYS0113150
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120834.0
  100
   
  $a 20100430a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Požiadavky na analýzu nákladov na kvalitu z pohľadu súboru noriem STN EN ISO 9000 $f Paulína Krnáčová
  215
   
  $c Obr.
  301
   
  $a VEGA 1/4590/07
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a Príspevok bol vypracovaný v rámci grantu VEGA č. 1/4590/07 Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa
  330
   
  $a Všeobecné požiadavky na systém manažérstva kvality. Požiadavky na analýzu finančných zdrojov v systéme manažérstva kvality
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0113008 $1 011 $a 1337-7493 $1 200 1 $a Studia commercialia Bratislavensia $e scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava $e vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave $v Roč. 2, č. 8 (2009), s. 78-84 $1 210 $a Bratislava $c Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave $d 2009
  541
  1-
  $a Requirements for quality cost analysis according to the series of standards STN EN ISO 9000
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003718 $a normy ISO
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003719 $a normy kvality
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005411 $a riadenie kvality
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006232 $a systém riadenia kvality
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0033440 $a náklady na kvalitu
  675
   
  $a 658.56 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000344 $x Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0012591 $a Krnáčová $b Paulína $f 1983- $p EUBOBFKTK $9 100 $4 070 $T Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100430 $g AACR2
Počet záznamov: 1