Počet záznamov: 1  

Slovenské podniky v kontexte EÚ - výsledky prieskumu II. Zmeny po vstupe SR do EÚ

 1. SYS0113161
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120834.4
  100
   
  $a 20100503a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Slovenské podniky v kontexte EÚ - výsledky prieskumu II. Zmeny po vstupe SR do EÚ $f Dana Vokounová
  215
   
  $c Grafy, tab.
  301
   
  $a VEGA 1/0251/08
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  327
   
  $a Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického marketingového inštrumentária
  330
   
  $a Výsledky prieskumu -Zmeny po vstupe SR do EÚ. Pozitívne a negatívne zmeny. Nové obmedzenia v súvislosti s reguláciami v EÚ. Silné a slabé stránky slovenských podnikov.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0113008 $1 011 $a 1337-7493 $1 200 1 $a Studia commercialia Bratislavensia $e scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava $e vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave $v Roč. 2, č. 8 (2009), s. 133-142 $1 210 $a Bratislava $c Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave $d 2009
  541
  1-
  $a Slovak enterprises in EU context -survey results II. Changes after access of the SR in the EU
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004270 $a podnik
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005859 $a spolupráca hospodárska medzinárodná
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005707 $a situácia hospodárska
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005299 $a regulácia trhu
  675
   
  $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0048978 $a Vokounová $b Dana $f 1962- $p EUBOBFKMA $9 100 $4 070 $T Katedra marketingu OBF
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100503 $g AACR2
Počet záznamov: 1