Počet záznamov: 1  

Percepcia štylistických aspektov v interkultúrnom diškurze

 1. SYS0113274
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20160323120754.5
  100
   
  $a 20100505d2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d fre $d eng $d slo
  102
   
  $a FR
  200
  1-
  $a Percepcia štylistických aspektov v interkultúrnom diškurze $f Elena Melušová
  320
   
  $a Res. angl., franc., slov. Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Príspevok pojednáva o teórii politického diškurzu a analyzuje vzťah a prepojenie medzi dvoma faktormi politického diškurzu rečníka: politik v úlohe rečníka a politik ako aktér - iplementátor svojich myšlienok. Na ilustráciu štýlov minulosti a súčasnosti ako základná vzorka poslúžia príklady francúzskych rečníkov minulosti a súčasnosti. Ako poslucháč - percipient môže interpretovať, resp. rozšifrovať určité nedostatky štýlu.
  463
  -1
  $1 010 $a 978-2-915255-96-6 $1 200 1 $a Ianua ad linguas hominesque reserata II $d Brána jazykov k ľuďom otvorená II $d <La> porte des langues ouverte vers les hommes II $e medzinárodná konferencia, 4. 9. 2009, Paríž $f Zostavovatelia: Elena Melušová, Stanislav Benčič, Diana Jamborová Lemay $g Recenzenti: Patrice Pognan, Silvia Pokrivčáková $v S. 124-154 [2,088 AH] $1 210 $a Pariž $c Národný inštitút východných jazykov a kultúr v Paríži / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre $d 2009
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001713 $a diskusia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004417 $a politika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002219 $a rétorika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0006373 $a štylistika
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002195 $a Francúzsko
  675
   
  $a 8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000386 $x Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0016296 $a Melušová $b Elena $f 1953- $p EUBUJA $9 100 $r 2,088 $4 070 $T Ústav jazykov EU - zrušené
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100505 $g AACR2