Počet záznamov: 1  

Comparison of the administrative cost of the environmental charges on air pollution for large and extra-large sources of air pollution

 1. SYS0113441
  LBL
   
  $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20100511124711.0
  100
   
  $a 20100507a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a eng $d cze
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Comparison of the administrative cost of the environmental charges on air pollution for large and extra-large sources of air pollution $f Jan Pavel, Leoš Vítek
  215
   
  $c Tab.
  320
   
  $a Res. čes., Bibliogr. odkazy
  330
   
  $a Analýza ekologických poplatkov za znečistenie ovzdušia z pohľadu administratívnych nákladov na ich výber.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0078287 $1 011 $a 1336-8818 $1 200 1 $a Acta aerarii publici $e vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici $v Roč. 4, č. 2 (2007), s. 20-28 $1 210 $a Banská Bystrica $c Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela $d 2007
  541
  1-
  $a Porovnanie administratívnych nákladov environmentálnych daní za znečisťovanie ovzdušia pre veľké a veľmi veľké zdroje znečistenia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*0002939 $a dane ekologické
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003562 $a náklady
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0001006 $a administratíva
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007256 $a vzduch
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0007574 $a znečistenie ovzdušia
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0003901 $a ochrana prostredia životného
  675
   
  $a 336.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000139 $x Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*0006415 $a Pavel $b Jan $4 070 $p Vysoká škola ekonomická v Prahe, CZ
  701
  -1
  $3 eu_un_auth*p0026030 $a Vítek $b Leoš $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100507 $g AACR2
Počet záznamov: 1