Počet záznamov: 1  

Výber strategických projektov - dôležité rozhodnutie v období krízy

 1. SYS0114649
  LBL
   
  $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
  005
   
  20181130133711.4
  100
   
  $a 20100609a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
  101
  0-
  $a slo $d eng
  102
   
  $a SK
  200
  1-
  $a Výber strategických projektov - dôležité rozhodnutie v období krízy $f Daniela Rybárová
  215
   
  $c Obr.
  301
   
  $a VEGA 1/0549/10
  320
   
  $a Res. angl. Bibliogr. odkazy
  321
   
  $a Registrovaný: Web of Science
  330
   
  $a Realizácia strategicky významných projektov je jedným z kľúčových faktorov zvyšovania hodnoty podniku. Rôznorodé projekty nepreviazané so stratégiou podniku spracovávané niekoľko mesiacov bez väčších úspechov, zvyšujú náklady podniku. Proces výberu projektov. Kritéria výberu projektov. Barometer projektového riadenia. Rovnako aj pre oblasť projektov platí Paretovo pravidlo, podľa ktorého sa dá konštatovať, že len 20 percent projektov vytvára pre podnik až 80 percent hodnoty.
  463
  -1
  $1 001 eu_un_cat*0113972 $1 010 $a 978-80-225-2978-5 $1 200 1 $a Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 $b elektronický zdroj $e zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave $e 20.5.2010 Bratislava $g zostavovateľ zborníka: Miroslav Tóth $v S. 370-374 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2010 $1 215 $a CD-ROM
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004270 $a podnik
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005128 $a projekty
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0005423 $a riadenie projektové
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0004180 $a plánovanie
  610
  1-
  $9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  700
  -1
  $3 eu_un_auth*p0066941 $a Rybárová $b Daniela $f 1967- $p EUBFPMKPO $9 100 $4 070 $T Katedra podnikovohospodárska FPM
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100609 $g AACR2